i

presenten:

Regenerar el Sahel amb satèl·lits, IA i cadena de blocs
JESAC (Níger i Burkina Faso)
Issa Garba,
 Coordinador nacional de la Xarxa de Joves Nigerians pel Canvi Climàtic

JESAC és una iniciativa a la intersecció de la participació comunitària, el coneixement científic i la tecnologia d’avantguarda. Finançada per la Delegació de la Unió Europea a la Unió Africana i funcionant sota l’instrument del Centre de Cooperació Juvenil UA-UE, JESAC és un esforç col·laboratiu liderat per Oxfam, Lobelia Earth i Caelum Labs en col·laboració amb comunitats del Níger i Burkina Faso. L’objectiu de JESAC és clar: compensar de manera transparent i precisa les emissions de CO₂ alhora que implica activament els joves i les dones en la regeneració de la terra. Mitjançant la implementació de mètodes de regeneració natural assistida, els joves i les dones estan revitalitzant més de 200 hectàrees de terres àrides a Burkina Faso i el Níger. Això no només es tradueix en l’emmagatzematge de carboni i la millora de la biodiversitat, sinó que també dona suport als mitjans de vida rurals. El que diferencia JESAC és el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic, ja que assegura que les comunitats siguin remunerades pels seus esforços, amb la participació activa de 1.400 agricultors joves. L’ús que fa el projecte d’imatges satèl·lit, intel·ligència artificial i tecnologies de cadena de blocs per tal de rastrejar i avaluar el potencial de compensació de CO₂ garanteix una transparència i neutralitat total al llarg de tot el procés, i reforça el lideratge ambiental i climàtic a escala comunitària i més enllà.