i

presenten:

Equip

Silvia Brandi,directora i comissària
Agustina Palazzo, responsable de projecte i comissària 
Claire Rosslyn Wilson, investigadora i comissària assistent

Elena Maggi, productora
Nadia Kseiri, ajudant de producció
Asesina Suárez, ajudant de producció 

Sònia Casas, editora d’Habilis

Consell Assessor:

Cathy Runciman, Fundadora del Festival Fixing the Future i Directora executiva d’EarthPercent UK

Albert Cañigueral, Expert en societat i tecnologia

José Luis de Vicente
, Director DHUB

Marc Roma, Director Abacus Idea

Mathilde Marengo
, Cap d’estudis de l’IAAC

Sebastian Thomas, Oxfam Intermón

Silvia Brandi, director and curator

Agustina Palazzo, project manager and curator

Elena Maggi, producer

Claire Rosslyn Wilson, research & assistant curator

Asesina Suárez, assistant producer

Nadia Kseiri, assistant producer

Sònia Casas, editor Habilis

Advisory Board:

Cathy Runciman, Founder, Fixing the Future Festival Executive Director of EarthPercent UK

Albert Cañigueral, Expert in society and technology

José Luis de Vicente, Director DHUB

Marc Roma, Director Abacus Idea

Mathilde Marengo, Head of studies IAAC

Sebastian Thomas, Oxfam Intermón