and

present:

Courageous Conversations sobre canvi climàtic

Courageous –és a dir, valentes– és el to que caracteritza aquestes converses dialèctiques i performatives sobre canvi climàtic, la primera edició de les quals va començar a Barcelona l’any 2023 en el marc del projecte europeu ActZen. 

 En aquestes trobades, les Courageous Conversations aborden temes contemporanis relacionats amb la crisi climàtica des d’un enfocament transdisciplinari, situat i feminista, amb perspectives provinents de la ciència, les pràctiques artístiques, la literatura, la ficció i l’activisme. El projecte s’interessa per la imaginació com a eina fonamental, preguntant-nos per què i per què no. Aspira a tenir la valentia per construir el futur que volem.